foodeez-default-slider-image

75 fornøyde gjester

Furu­haugli lig­ger lunt til på Dovre­fjell 1007 meter over havet. Med belig­gen­het et stykke fra E6 oppe i bjørke­sko­gen er det et rolig sted og være for kropp og sjel. Plas­sen består av 29 små og store hyt­ter, 40 cara­van­plas­ser, sani­tær­an­legg, kafé med resep­sjon, spise­sal, peise­stue, bar og TV-stue. Noen av hyt­tene, sani­tær­an­leg­get og kafe­te­riaen er også til­pas­set rullestolbrukere.

I omgi­vel­sene rundt Furu­haugli er det flotte mulig­he­ter for natur­opp­le­vel­ser og akti­vi­te­ter. Vi har nært sam­ar­beid med ulike guider som kan ta dere med inn i mos­ku­sens rike eller på andre flotte opp­le­vel­ses­tu­rer. Det er også anled­ning for vand­ring på egen hånd langs mer­kede stier inn­over fjel­let. I områ­det fin­nes det også flere gode fiske­vann i til­legg til jakt­ter­reng for små­vilt og stor­vilt. På vin­te­ren kan man bare sette på seg ski­ene eller tru­gene uten­for hytte­dø­ren, og gå i vei.

Vel­kom­men til Furuhaugli

Furu­haugli lies pro­tected among the birch trees at Dovre­fjell, 1007m above sea level. Situa­ted 800m away from the E6, it is a quiet and nice place to relax both for heart and soul. The place con­sist 29 cabins of dif­fe­rent size, space for 40 car­avans, sani­tary faci­lities, a Restaurant/Café where you can eat all your meals, a nice living room with an open fire­place, a bar, a recep­tion and a TV lounge. Some of the cabins, the sani­tary buil­ding and the Café have access for wheelchairs.

The out­doors at Furu­haugli gives you excel­lent pos­si­bi­lities to expe­ri­ence the beauty of nature and to be active. We have close rela­tions to dif­fe­rent guides who can take you on a musk ox safari or other adven­ture tours. You can take off on your own along well-marked paths into the moun­tains. You can also go fish­ing and hun­ting. During win­ter­time all you have to do is put on your skies or snow­s­hoes out­side your door and off you go.

Wel­come to Furuhaugli

Furu­haugli liegt im Dovre­fjell auf einer Höhe von 1007m. Ein Stück abseits der E6, mit­ten in einem Birken­wald, ist es ein Ort der Ruhe und Ent­spannung für Kör­per und Seele. Zur Anlage gehören 29 große und kleine Hüt­ten, 40 Car­avan­stell­plätze, ein Sanitärge­bäude, ein Cafe mit Speises­aal, eine gemüt­liche Stube mit offe­nem Kamin, eine Bar, eine Rezep­tion und ein Fern­se­hzim­mer. Einige Hüt­ten, das Sanitärge­bäude und das Cafe sind auch für Roll­stuhl­fah­rer zugänglich.

In der Umge­bung gibt es aus­ge­zeich­nete Mög­lichkei­ten, die Schön­heit der Natur zu ent­decken und aktiv zu sein. Wir haben gute Bezie­hun­gen zu ver­schie­de­nen Guides, mit denen man eine Moschusoch­sen– oder Elch­sa­fari machen kann. Ohne Guide kann man den gut aus­ge­zeich­ne­ten Wan­der­we­gen fol­gen und die Berge selbst ent­decken. Angeln und Jagen ist auch mög­lich. Wäh­rend des Win­ters braucht man bloβ seine Lang­lauf­skier oder Schne­eschuhe anzu­zie­hen und los geht’s!.

Will­kom­men bei Furuhaugli